Magdaléna Strejčková

Aktuality

Adventní


Purpura na plotně tiše a ochotně voní v některých super hypermarketech už od konce října, osvícení santové nabízejí své laskominy již od začátku listopadu. Jen já nejsem ochotná a dostatečně osvícená, abych na tuhle hru přistoupila. Dokonce ne ani teď, když už je prosinec a vrabec prosí, abychom měli lásku v srdcích...

V srdi mám mnohá očekávání, naději a adventní předsevzetí, že mě tenhle kolotoč nesemele. Že navzdory všem vánočním šlágrům a dětským besídkám, kterých je bezpočet, bude mým mottem těchto dní:"Ejhle, Hospodin přijde! Rosu dejte nebesa již zhůry..."

Mám naději a srdce otevřené. Jsem plná očekávaní, ztišení a zvlášního chvění. Něco se stane. Vím to. Ten tyjátr kolem to nepřehluší. Naslouchám ve svém nitru. Zapaluji další svíčku, světla je stále víc. A já mám stále víc jasno. Ano, Hospodin přijde!

Naslouchejme, mějme srdce otevřená. Ať to pravé tím ukvapeným humbukem kolem nepropásneme.

Advent plný naděje a ztišení a těšení se přeji!
« zpět | přehled© Magdaléna Strejčková 2015